» مشخصات رییس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان

مشخصات رییس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان

 

مشخصات رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

مجید دهنوی خلجی

 

ایمیل :pooyesh29@yahoo.com