» مشخصات رییس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان

مشخصات رییس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان

 

مشخصات رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 

مجید دهنوخلجی

 

دانشجوی دوره DBA دانشپذیر دکترای کسب وکار

 

پست های اجرایی

 

الف :پست های و مسئولیتهای سازمانی:

1-کارشناس معاونت آمار واطلاعات سازمان برنامه و بودجه  ............................................................................... سال 1378

2-رئیس گروه استخراج و بازبینی و پردازش اطلاعات سازمان برنامه و بودجه ..........................................................سال 1379

3-کارشناس مسئول گروه آمایش و برنامه ریزی منطقه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ......................................... سال 1381     

4-رئیس گروه آمایش و برنامه ریزی منطقه ای استانداری ...................................................................................سال 1382

5-کارشناس امور صنایع استانداری................................................................................................................ سال 1388

6-رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری ............................................................................................ سال 1391

7-معاون هماهنگی اموراقتصادی اداره کل اقتصادی استانداری ..............................................................................سال 1393

8-رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان.....................................................ازسال 1394 تا کنون ادامه دارد

ب:پست های ومسئولیتهای غیر سازمانی

1--مدرس دانشگاههای استان :(از سال 1384 تا کنون)

الف:دانشگاه امام حسین(ع)   ب : دانشگاه پیام نور ترکمن    ج: دانشگاه پیام نور گرگان     د: موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

2-مدرس دورههای آموزشی پودمانی در :

                          الف- مرکز آموزش وزارت نیرو (نمایندگی استان گلستان)                  ب-  مدیریت آموزش و پژوهش استانداری  ج-جهاد دانشگاهی استان                    د-مرکز آموزش عالی قابوسیه         ه-مرکز آموزش عالی سازمان جهاد کشاورزی استان      و- مرکز آموزش وپژوهشهای توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت

3-معاون فنی و مدرس ابلاغ شماره ملی و کد پستی استان

4-معاون فنی و مدرس سرشماری کشاورزی استان

5  -معاون فنی و مدرس سرشماری کارگاهی استان

6-کارشناس مسئول اشتغال وبیکاری استان(13 دوره)

7-کارشناس مسئول هزینه و درآمد خانوار

8-عضو کمیته علمی همایش توانمندیهای توسعه شهرستان علی آباد

9-مسئول مقالات شفاهی دومین همایش توانمندیهای استان گلستان

10-نماینده مدیریت در امور کیفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

11-مدیر دفتر بهبود کیفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

12- عضو کمیته اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 13-عضو کمیته راهبری استقرار سیستم مدیریت کیفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

14-عضو مدعو شورای تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

15-عضو مدعو شورای GIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 16-عضو کمیته نظارت بر بنگاههای زود بازده و اشتغال زا استان گلستان

17-نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گروه کارشناسی بررسی کننده طرحهای هادی شهری و روستایی

18-  مسئول دبیرخانه بخش فرهنگی وآموزشی تدوین برنامه چهارم توسعه استان

19-عضو کمیته تدوین سند امنیت غذایی استان

20-نماینده استانداری گلستان در شورای سیاستگذاری توسعه صادرات کشور

21-عضو مدعواتاق فکر وهسته پژوهشی فرماندهی انتظامی استان گلستان

22-عضو اتاق فکر وهسته پژوهشی فرماندهی مرزبانی استان گلستان

23-عضو هسته پژوهشی سازمان بازرگانی سابق(سازمان صنعت ،معدن وتجارت) استان گلستان

24-عضو کمیته پالایش آلودگیهای محیط زیست  سازمان محیط زیست استان

25-عضوکمیته علمی  چهارمین همایش توانمندیهای استان گلستان

26-عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش توانمندیهای استان گلستان

27-استادمشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  جرل مجید زاده دانشگاه تربیت معلم سبزوار

28-استادمشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رامش تمسکنی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

30- نماینده استان در تدوین سند برنامه پنجم کشور (بخش آمایش ومحیط زیست) در معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور

 31-مسئول پیگیری دبیرخانه در تدوین برنامه پنجم توسعه استان

 32-مسئول پیگیری مطالعات سند آمایش استان

 34--عضو کمیته تدوین سند توسعه شهر گرگان(گرگان 1404) در شهرداری گرگان

 35-عضو کمیته های تلفیق .دبیرخانه واجتماعی فرهنگی شهرداری گرگان در تدوین سند راهبردی گرگان 1404

 36- عضو کمیته نظارت بر مراکز خرید محصولات کشاورزی استان گلستان سالهای 89  و90و91و92و93

41-عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سرخپوشان گرگان(فوتبال بانوان)

42-مسئول دبیرخانه کارگروه امور اقتصادی استان

43-ناظر علمی پروژه برنامه ریزی برای دستیابی به سیستم های جامع در مدیریت بحران در استان گلستان

44- ناظر علمی پروژه بررسی میزان تمایل عشایر استان به اسکان جهت برنامه ریزی  و ساماندهی زندگی عشایر استان

45- ناظر علمی پروژه بررسی بازار کار استان گلستان و براورد اشتغال و بیکاری در برنامه چهارم و پنجم توسعه با تاکید بر اشتغال نیروهای انسانی متخصص

46- ناظر علمی پروژه شناسایی نقا ط  آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و روستایی گلستان

47- ناظر علمی پروژه بررسی امکان باروری ابرها وتولید باران مصنوعی در حوضه های آبریز گرگانرود و قره سو

48-عضو اصلی تدوین سندجامع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان

49-عضو اصلی تدوین سند توسعه شیلات استان

50-نماینده استانداری در هیئت اجرایی انتخابات اتاق اصناف گرگان

51-عضوکمیته سرمایه گذاری سفر اول ریاست محترم جمهور به استان(کاروان تدبیر و امید)

52-عضو اصلی  ومسئول پیگیری دبیرخانه تدوین الزامات منطقه آزاد صنعتی-تجاری اینچه برون استان گلستان

53-عضو کمیته راهبری تدوین سند ارزش افزوده استان

54-دبیر تدوین سند ارزش افزوده (بخش گردشگری )

55-مدیر پروژه تدوین سند مواد مخدر استان گلستان

56-دبیر شورای توسعه مدیریت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

57-دبیر شورای اقامه نماز سازمان

58-مشاور  رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در امورفرهنگی

59-عضو کمیته فرهنگی وامورایثارگران سازمان برنامه وبودجه کشور

60-استاد مشاورپایان نامه کارشناسی ارشد خانم یاسمن جلالی دانشگاه تهران

61-عضو کمیته ارزیابی استانی در حقوق شهروندی،  امر به معروف ونهی از منکر و عفاف حجاب  دستگاههای اجرایی

62-عضو ستاد نماز جمعه استان

 

 

 

ایمیل :pooyesh29@yahoo.com